Projekt EÚ


projekt rozvoj zrucnosti

Podpora inovačnej kapacity žiadateľa Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV

hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít firmy Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu výroby pečiva, ktorý prinesie firme tiež výrobu nového produktu. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 1 nového zamestnanca, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 35% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Podpora inovačnej kapacity žiadateľa Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV

Kód projektu:  313012D350 
Výzva/kód:  OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Schválená suma NFP:      191 334,50 EUR
COV: 546 670,00 EUR
eu opviZvýšenie konkurencieschopnosti a rastu žiadateľa Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV

hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít prijímateľa Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu výroby pekárenských výrobkov. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 1 nového zamestnanca. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 50% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu žiadateľa Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV

Kód projektu:  313030F529
Výzva/kód:  OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Schválená suma NFP:      104 807,00 EUR
COV: 209 614,00 EUR
eu opvi

ĎAKUJEME!

Spojenie klasickej pekárskej výroby s modernou strojnou technológiou zaručuje kvalitné a vždy čerstvé výrobky pre našich partnerov a zákazníkov. Vaša vernosť nám pomáha napredovať a Vaše uznanie je nám poctením.

Rýchly Kontakt

Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Štúrova 42, 941 01 Bánov

kancelária: tel.: 035/6506 140
expedícia: tel.: 035/6571 494

 

Naši partneri

ekvia technopekdiamant
miwezeelandia
seewerhb-technik